חובות ארנונה עלולים להתיישן כמו יין טוב

התפתחות דיני ההתיישנות לגבי אכיפה מינהלית של חובות ארנונה יצרה מציאות שבה התיישנות לא חלה גם חוב של 30 שנה

כאשר נישום לא משלם את אשר נדרש בשומת הארנונה, פתוחות בפני הרשות שתי דרכי פעולה. הדרך האחת היא הגשת תביעה אזרחית לביהמ"ש המוסמך והדרך השנייה הינה פנייה להליכי גבייה מינהליים.

אחת ההגנות כנגד תביעה אזרחית לתשלום ארנונה, יכולה להיות טענת התיישנות, כלומר טענה שחלפו למעלה משבע שנים ממועד היווצרות החוב שבהם העירייה לא נקטה בהליכים כנגד הנישום ולכן  בחלוף שבע השנים התביעה התיישנה ולא ניתן לגבות את החוב.

לגבי טענת התיישנות כנגד הליכי גבייה מינהלית, הרי שבמשך השנים היו פסקי דין סותרים שניתנו על ידי בתי משפט השלום והמחוזי בעניין, כאשר חלק מפסקי הדין קבעו שלא ניתן להעלות טענת התיישנות כנגד הליכי אכיפה מינהליים וחלק מפסקי הדין קבעו כי הדבר אפשרי.

המחלוקת בעניין זה הוסדרה על ידי בית המשפט העליון בפסק דינו ברעא 187/05 ‏נעמה נסייר נ' עיריית נצרת עילית, פ"ד סד(1) 215 בו נקבע כי נישום יכול להעלות טענת התיישנות גם כנגד גבייה מינהלית אקטיבית  שכן בית המשפט הגיע למסקנה כי הליך הגבייה המינהלי על ידי הרשות הינו "תביעה לקיום זכות" כמובנה בסעיף 2 לחוק ההתיישנות ולכן נישום אשר הרשות מפעילה כלפיו הליך גבייה מינהלי רשאי להתגונן בטענה שחוב המס התיישן. טענת התיישנות זו נותרת טענת הגנה, הגם שאופן השמעתה הוא על דרך יזימת הליך – כיום, עתירה לביהמ"ש לעניינים מינהליים. בהלכת נסייר אומץ גם כלל הקובע שפעולת גבייה שהובאה לידיעת החייב מקימה חזקה בדבר איפוס מירוץ ההתיישנות, כך שיש להתחיל ולמנות את התקופה מחדש.

 

בנוסף קבע בית המשפט העליון בהרכב מורחב בעעמ 8832/12 ‏עיריית חיפה נ' יצחק סלומון בע"מ כי יש להותיר על כנה את הלכת נסייר לפיה יש להחיל את דיני ההתיישנות על הליכי גבייה מינהליים אקטיביים של חובות לרשויות המקומיות וכי יש להחיל את דיני ההתיישנות גם ביחס להליכי גביה פסיביים (הכוח שניתן לרשויות לדרוש פירעון חובות כתנאי למתן אישור עירייה לטאבו). לפיכך, בחלוף תקופת ההתיישנות אין הרשות רשאית לדרוש את פירעון החובות שהתיישנו, כתנאי למתן אישור או תעודה; עוד נקבע כי ההלכה בנוגע להליכי גבייה פסיביים תחול ממועד מתן פסק הדין ביום 15.4.2015 ולהבא, ולא על חובות קודמים שנצברו.

 

למרות האמור לעיל, צריך לזכור כי לא כל חוב ארנונה שחלפו למעלה משבע שנים מהיווצרותו הינו חוב שהתיישן.

כך, בפסק דין שניתן על ידי בית המשפט העליון בעע"מ 1090/19 קלימי דיין נג'טולה נ' עיריית בת ים בו ייצגה כותבת מאמר זה את עיריית בת ים, דחה בית המשפט העליון את הערעור שהגיש החייב על פסיקת בית המשפט המחוזי וחייב את החייב בתשלום חוב שנוצר לפני למעלה משלושים שנה , למרות שהחוב עשוי לעלות על שווי הנכס, כך שהחייב עלול לאבד לא רק את הנכס בגינו מגיע המס, אלא גם את הדירה ששועבדה על פי פקודת המסים להבטחת החוב וזאת למרות שהחייב מתגורר בארצות הברית מאז 1987. בית המשפט העליון קבע כי על החייב לשלם את חובותיו כדין ללא קשר למקום מגוריו וכפי שעמד על זכותו להיוותר הבעלים של הנכס הרי שלזכות הקניין מתלוות גם חובות וביניהן החובה לשלם מיסי עירייה בגין הנכס. חובה זו איננה תלויה ביכולת השימוש בנכס וההנאה מן השירותים אותם מספקת העירייה, אלא חלה אף על מחזיק בנכס ריק.  כך נקבע כי "כשם שהמערער עמד על בעלותו בנכס, כך גם היה עליו לעמוד בחובותיו מכוח בעלות זו – והדברים ברורים וידועים". עוד נקבע כי העירייה לא ישנה על זכויותיה וכי החייב השתהה בנקיטת ההליכים כנגד החוב.

 

לסיום חשוב לזכור כי הארנונה הינה מס השייך לקופה הציבורית ויש לשלמו במועד על מנת שלא לפגוע בה. עוד חשוב לזכור כי חוב הארנונה נושא הפרשי הצמדה וריבית רשויות מקומיות העומד כיום על 0.5% בחודש וכי רוב הסיכויים כי לא תוכלו להתחמק מתשלום מס זה.

 

שתפו:

מאמרים נוספים

פנו למערכת

הרשמו לניוזלטר

התראות

RSS

פייסבוק

תיק אישי

ניוזלטר

פודקאסט

שליחת כתבות

לפרוטוקול ביוטיוב

כל הזכויות שמורות לאתר "לפרוטוקול"

Powered by Impel